ballistics target

ballistics target
balistinis taikinys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Skriejanti balistinė raketa arba atskiros jos dalys. Šio taikinio specifinis ypatumas – balistinė trajektorija. Balistinis taikinys gali būti pavienis ir sudėtinis. Balistinis taikinys ppr. aptinkamas radiolokacinėmis priemonėmis. Naikinamas priešraketinėmis raketomis. Sudėtinis balistinis taikinys – visuma kovinių ir kt. objektų, judančių ta pačia arba artima balistinei trajektorija. Gali atsirasti išsiskyrus raketos kovinei daliai į atskiras dalis ir susideda iš kovinių dalių (autonominių kovinių galvučių), jų priedangos priemonių (apgaulingų taikinių, trukdžių sudarymo priešo radiolokacijos stotims priemonių ir kt.), raketos kovinės dalies ir paskutinės raketos pakopos liekanų. atitikmenys: angl. ballistics target rus. баллистическая цель

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • ballistics — ballistician /bal euh stish euhn/, n. /beuh lis tiks/, n. (usually used with a sing. v.) 1. the science or study of the motion of projectiles, as bullets, shells, or bombs. 2. the art or science of designing projectiles for maximum flight… …   Universalium

  • Ballistics — For other uses, see Ballistics (disambiguation). Ballistics (gr. βάλλειν ( ba llein ), throw ) is the science of mechanics that deals with the flight, behavior, and effects of projectiles, especially bullets, gravity bombs, rockets, or the like;… …   Wikipedia

  • Ballistics (disambiguation) — Ballistic(s) may mean:*Ballistics, the science that deals with the motion, behavior, and effects of projectiles. Specifically: **Forensic ballistics, the science of analyzing firearm usage in crimes **Internal ballistics, the study of the… …   Wikipedia

  • Terminal ballistics — Terminal ballistics, a sub field of ballistics, is the study of the behavior of a projectile when it hits its target. It is often referred to as stopping power when dealing with human or other living targets. Terminal ballistics is as relevant… …   Wikipedia

  • External ballistics — is the part of the science of ballistics that deals with the behaviour of a non powered projectile in flight. External ballistics is frequently associated with firearms, and deals with the behaviour of the bullet after it exits the barrel and… …   Wikipedia

  • Internal ballistics — Internal ballistics, a subfield of ballistics, is the study of a projectile s behavior from the time its propellant s igniter is initiated until it exits the gun barrel. The study of internal ballistics is important to designers and users of… …   Wikipedia

  • Transitional ballistics — Transitional ballistics, also known as intermediate ballistics, is the study of a projectile s behavior from the time it leaves the muzzle until the pressure behind the projectile is equalized, so it lies between internal ballistics and external… …   Wikipedia

  • balistinis taikinys — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Skriejanti balistinė raketa arba atskiros jos dalys. Šio taikinio specifinis ypatumas – balistinė trajektorija. Balistinis taikinys gali būti pavienis ir sudėtinis. Balistinis taikinys ppr. aptinkamas… …   Artilerijos terminų žodynas

  • баллистическая цель — balistinis taikinys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Skriejanti balistinė raketa arba atskiros jos dalys. Šio taikinio specifinis ypatumas – balistinė trajektorija. Balistinis taikinys gali būti pavienis ir sudėtinis. Balistinis taikinys ppr.… …   Artilerijos terminų žodynas

  • Stopping power — For the concept in nuclear physics, see stopping power (particle radiation). Contents 1 History 2 Dynamics of bullets 3 Wound …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”